Politica de protejare a datelor personale

  1. Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Prin utilizarea acestui website vă exprimați automat acordul față de termenii și condițiile de mai jos.

Societatea MINDMETRIC CONSULTING SRL, cu sediul în CÂMPULUNG MOLDOVENESC, jud. Suceava, Calea Bucovinei 26 A, J33/477/2021, CUI 43870215 , reprezentat de Marciana-Ecaterina Panțiru (denumită în continuare „MindMetric Consulting”) este proprietara site-ului www.marciana.ro.

  1. Proprietatea Conținutului

Site-ul și tot ce cuprinde acesta (“conținut”) – texte, poze, înregistrări audio sau video – sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al MINDMETRIC CONSULTING SRL, cu toate drepturile rezervate, cu excepția cazurilor în care este altfel specificat.

Întregul conţinut al site-ului www.emabarba.com este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de MINDMETRIC CONSULTING SRL.

Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului (poze, text, audio, video) în orice scop fără confirmarea scrisă din partea reprezentantului companiei MindMetric Consulting.

Accesul și utilizarea paginii www.marciana.ro sunt gratuite si au scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informațiile necesare în cel mai ușor și rapid mod posibil, conform cerințelor fiecăruia.

  1. Înscriere și participare la evenimente

Accesul la evenimentele plătite se face prin înscrierea și plata online, cu cardul, prin intermediul furnizorului euplatesc.ro, pe acest website, în acord cu prețul și condițiile specifice fiecărui eveniment. Securitatea plăților este garantată de serviciul euplatesc.ro, prin contract cu MindMetric Consulting.

În urma plății, organizatorii, reprezentanți ai MindMetric Consulting, se obligă să pună la dispoziția utilizatorului toate informațiile necesare, prin e-mailuri de acces automate, pe adresa de e-mail furnizată la înscriere. MindMetric Consulting nu își asumă responsabilitatea dacă persoana înscrisă introduce o adresă de e-mail greșită – fapt care duce la a nu mai primi e-mailul cu informațiile. MindMetric Consulting nu își asumă responsabilitatea dacă utilizatorul șterge sau rătăcește e-mailul conținând informații (inclusiv link-ul de acces).

Persoanele înscrise la evenimentele online își asumă responsabilitatea pentru propriul program și propria pregătire înainte de oră. În urma înscrierii la evenimentele online sau offline, MindMetric Consulting (și Marciana Panțiru) nu au obligația de a restitui suma echivalentă, în cazul neparticipării. MindMetric Consulting nu își asumă responsabilitatea pentru situațiile care pot apărea în programul înscrișilor, situații care pot rezulta în neparticipare.

Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se înțelege orice persoana fizică sau juridică care va accesa pagina. Conținutul de pe acest website nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimțământul explicit al reprezentanților MindMetric Consulting.

  1. Confidentialitate și Date cu Caracter Personal

Prin citirea acestor Termeni și Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 363/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Orice date cu caracter personal pe care le transmiteți pe site, prin poșta electronică sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate.

Conform cerințelor legii nr. 363/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protectia vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și completărilor ulterioare din 2018 privind politica GDPR, MindMetric Consulting are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

Scopul colectării datelor este comunicarea, informarea și facturarea. În urma înscrierii la sesiunile de meditație, coaching sau cursuri , veți transmite date necesare pentru a primi link-urile de acces, pentru emiterea facturilor și confirmarea comenzilor.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către MindMetric Consulting și reprezentanți și nu sunt comunicate niciunui terț destinatar.

Conform legii nr. 363/2018, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă pe email către contact@marciana.ro.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa de email, vă puteți exercita următoarele drepturi, în condițiile legii:

– să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;

– să interveniți asupra datelor transmise;

– să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime;

– să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege;

Prin furnizarea datelor personale, veți primi comunicări despre evenimente din partea MindMetric Consulting. În cazul în care veți dori să nu mai accesați evenimentele, aveți posibilitatea de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră din baza de date, printr-o cerere scrisă transmisă pe e-mail la contact@marciana.ro.

Considerăm că asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal e un angajament fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

  1. Modificarea Termenilor și Condițiilor

MindMetric Consulting are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile menționate în Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă față de utilizatori, conform legii. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site.

  1. Limitarea răspunderii

MindMetric Consulting și reprezentanții sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului, nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. MindMetric Consulting nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze computerul în urma utilizarii acestui site.

Participarea la evenimentele organizate de MindMetric Consulting este deschisă către publicul larg. Prin participarea la evenimente, fiecare participant își asumă responsabilitatea pentru propriul corp, respectând ghidarea instructorului pentru meditație.

Exercițiile de meditație prezentate pe acest website sunt menite să sprijine sănătatea și bunăstarea. Ele nu înlocuiesc ajutorul medical specializat. Niciuna dintre recomandările primite în cadrul evenimentelor nu trebuie să înlocuiască un tratament medical, psihiatric sau o decizie de natură juridică sau financiară.

Marciana Panțiru nu poate fi considerată responsabilă pentru deciziile luate de către participanți. În urma ghidării și îndrumării, fiecare participant este responsabil pentru propria viață.

  1. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceste condiții de utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.